Parkingi i garaże

Komfort i bezpieczeństwo użytkowania zarówno garaży jak i parkingów podziemnych jest uzależnione od wielu czynników. Jednym z nich jest oznakowanie poziome. Im bardziej jest ono widoczne i czytelne dla kierowców, tym większy jest komfort korzystania z danej przestrzeni użytkowej.

Planując oznakowanie poziome garaży i parkingów podziemnych należy brać pod uwagę aspekty takie, jak:

  • organizacja ruchu,
  • miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
  • linie przerywane i ciągłe,
  • przejścia dla pieszych,
  • linie bezpieczeństwa,
  • strzałki kierunkowe,
  • piktogramy informacyjne,
  • sektory i numeracja miejsc parkingowych.

Od lat realizujemy zlecenia związane z malowaniem oznaczeń poziomych na powierzchniach garaży i parkingów podziemnych. Wiemy jak istotna jest trwałość oraz widoczność oznaczeń poziomych dla zapewnienia ciągłości ruchu i bezpieczeństwa użytkowników tych przestrzeni, dlatego w swojej pracy wykorzystujemy wyłącznie farby i urządzenia sprawdzonych marek.

Ze względu na specyfikę oferowanych usług, wszystkie zlecenia poddawane są indywidualnej wycenie. Koszt usługi zależy od rodzaju i zakresu zlecenia oraz czasu i warunków jego realizacji. W celu uzyskania wiążącej wyceny oraz ustalenia terminu jej realizacji prosimy o kontakt.